Moto, Visioon, Väärtused

MOTO

Kiigemetsa Kool - haridus, armastus ja hool! 

HARIDUS - toetame iga õppija erinevust ja tema individuaalset arengut.

ARMASTUS - tagame õpilasele koolis turvatunde ja rõõmu.

HOOL - loome õpilaste jaoks hooliva ja toetava  õppekeskkonna.

VISIOON

Kiigemetsa Kool on usaldusväärne õppekeskus Jõgevamaal tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele põhihariduse omandamiseks. Eesmärk on iga õppija individuaalse arengupotentsiaali maksimaalne märkamine ja toetamine õppetegevuses nüüdisaegses ja turvalises õppekeskkonnas.

PÕHIVÄÄRTUSED

1.  HOOLIVUS - hoolime endast ja suhtume kõigisse lugupidavalt.

2.  KULTUUR - austame oma kodu,  riiki, rahvust ja emakeelt.

3.  KESKKOND - lähtume oma tegevustes säästvast arengust ja loodushoiust.

4.  TERVIS - õpilast suunatakse terviseteadlikkuse arendamisele kujunemaks terveks ja aktiivseks ühiskonnaliikmeks.

5.  LOOVUS - väärtustame, toetame ja aitame käivitada iga lapse loovust.

Avaldatud 05.06.2023. Viimati muudetud 13.03.2024.