Järelevalve kontaktid

Haldusjärelvalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Kontakt:

Munga 18,

Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.ee

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

Avaldatud 05.06.2023. Viimati muudetud 03.02.2024.