Avaleht » Dokumendid Prindi  
Dokumendid
Arenguvestlus
Ettekirjutused
Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
Lapsevanema taotlused
Õpilaspileti vormistamise kord
Kodukord
Kiigemetsa Kooli õpilaskodu kord
Kiigemetsa Kooli õpilasreeglid
Kiigemetsa Kooli põhimäärus
Kiigemetsa Kooli dokumentide loetelu
Hankeplaan
Huvide konflikti ning korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed
Kiigemetsa Kooli hankekord
Kiigemetsa Kooli teabehalduse kord
Kiigemetsa kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Palgajuhend
Arengukava
    

Dokumendid

 

 

Kiigemetsa Kooli avalik dokumendiregister alates 01.09.2022


 

Kiigemetsa Kooli avalik dokumendiregister kuni 31.08.2022

Kiigemetsa Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.04.2017.a Kiigemetsa Koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiaadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantselei telefonile 776 2941 või e-postiaadressile kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee

 

Isikuandmete töötlemine

Kiigemetsa Kool juhindub isikuandmete töötlemises Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise ja Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete töötlemise  põhimõtetest.

Kiigemetsa Kooli isikuandmete töötlemise põhimõtted

Lisainfo valdkonda reguleerivast seadusandlusest:

Avaliku teabe seadus 

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus 

Isikuandmete kaitse üldmäärus 

Kontakt: Kiigemetsa Kooli andmekaitse koordinaator Eda Merilain, 7762941, kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee

 

Uudised   
Kodulehtede valmistamine Web disain