Õppetöö

 

 Uued õppe- ja ainekavad

Kiigemetsa Kooli lihtsustatud õppe koolieksamite korraldamise ning põhikooli lõpetamise tingimused ja kord

»
Kooli lõpetajale ametiõppe võimalused