Avaleht » Uudised » Uudiste arhiiv Prindi  
Uudiste arhiiv
Täitmata ametikohad
    

Uudiste arhiiv

 

07.02 – 11.02.2011.a. toimuvad Eesti Olümpiaakadeemia projekti raames Kiigemetsa Kooli VI kooliolümpiamängud

11.01.2011

 

Projekti nimi: Kiigemetsa Kooli VI kooliolümpiamängud
 
Kooliolümpiamängude eesmärk:
 
Kooliolümpiamängude läbiviimise eesmärgiks on:
 • õppe ja kasvatustegevuse ning sporditegevuse aktiivne lõimimine
 • ühistegevuste kaudu õpilastes vastutustunde tõstmine klassikollektiivi ees ja grupitöö oskuse arendamine
 • ülekoolilist ühisürituste korraldamise kaudu õpilaste ja õpetajate kokkukuuluvustunde tugevdamine
 • õpilastele olümpialiikumise olemuse tutvustamine ning kinnistamine
 • õpilaste vastastikune abistamine ja sõprus järgides „Ausa mängu“ reegleid
 • terviseedenduslike ürituste korraldamine
 
 
Kooliolümpiamängude motoks on: „Tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt”. Kõik osavõtjad onvõitjad. Olulisem on õpilase motiveeritus osalemiseks spordiüritustel ja eduelamuse saavutamine vastavalt oma võimekusele. Kooliolümpiamängude korraldamine on heaks motivaatoriks koolipere sportliku aktiivsuse  ning ühtekuuluvuse tõstmisel.
 
 
07.veebruar
 
Avatseremoonia :
 • osavõtjate paraad, delegatsioonide sissemarss – mängib marsimuusika.Osavõtjate paraadi ees marsib kooliolümpia maskott „Leegi”, tema järel kannavad kaks õpilast kooli logo. Klassid saabuvad riikide tähestikulises järjekorras. Iga klassi ees on kaks õpilast, kes kannavad loosi teel saadud riigi nime ja lippu. Õpilased suunduvad kaarjalt koolimaja ette nii, et kõik jäävad näoga lipumastide suunas. Kõikide osalejate jõudmisel avatseremoonia väljakule muusika vaibub.
 
 • Laiuse Põhikooli õpilaste esinemine
 
 • avasõnad  Kiigemetsa Kooli direktor.
 
 • kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine –mängud kuulutab avatuks Kiigemetsa Kooli direktor öeldes: "Ma kuulutan avatuks Kiigemetsa Kooli kooliolümpiamängud tähistamaks nüüdisaja  VI  kooliolümpiaadi Kiigemetsa Koolis".
 
 • kooliolümpiamängudel heisatakseKiigemetsa Kooli kooliolümpiamängude lipp ja mängitakse koolilaulu - koolilaulu ajal tuuakse lipuväljakule horisontaalselt lahti laotatud lipp, mida kannavad õpilased. Ühiselt  heisatakse lipp lipumasti.
 
 • kooliolümpiamängude tule süütamine – tule toovad avatseremoonia väljakuleKiigemetsa Kooli esindajad ning süütavad kooliolümpiamängude tule.
 
 • sportlaste ja kohtunike vanne –sportlaste vande annab kõigi sportlaste nimel Kiigemetsa Kooli 2009/2010 õppeaasta parimate sportlike tulemustega õpilane öeldes sõnad:
Kõikide võistlejate nimel ma luban, et võtame osa koololümpiamängudest, austades ja järgides neid reegleid, mille kohaselt olümpiamänge peetakse tõelises sportlikus vaimus, spordi kuulsuseks ja meie võistkondade auks."  
 
Kohtunike vande annab kõigi kohtunike nimel Kiigemetsa Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Reino Hobolainen öeldes sõnad:Kõikide kohtunike ja ametiisikute  nimel ma   luban, et täidame neil koololümpiamängudel oma kohustusi täiesti erapooletult tõeliselt sportlikus vaimus, austades ja järgides neid reegleid, mille järgi olümpiamänge peetakse."
 
·         Avamisel osalevad: Jõgeva Maavalitsuse esindaja, Laiuse Põhikooli esindaja
 
 • Kultuuriprogramm – Meelelahutust pakuvad Kiigemetsa Kooli huvialaringide õpilased ja Laiuse Põhikooli õpilased
     
 
Spordivõistlused:
 
07.veebruar kell 14.00   Kooliolümpiamängude avamine
                                         Kohtumine tuntud sportlasega
             
 
08.veebruar kell 11.00 Koolipere suusa- ja kelgupäev Kuremaa terviseradadel
                                       Kuremaal terviseradadel viiakse läbi suusavõistlused.
                                       Kombineeritud teatevõistlus „Duelllaskmine“
 
09.veebruar kell 11.00 Uisupäev
                                           Ringisõit, vigursõit, uisuosavuste demonstratsioonesinemised
 
                      kell 14.00 Filmiõhtu
Filmiõhtul vaadatakse 2005 ja 2010 aasta filme Jaapanist,   meenutamaks Kiigemetsa Kooli õpilaste edukat osalemist 2005 aastal Maailma Eriolümpia talvemängudel Jaapanis Naganos. Õpilastega tulevad kohtuma mängudel osalenud vilistlassportlased. Jaapanis salvestatud filme kommenteerib kehalise kasvatuse õpetaja Reino Hobolainen.
 
10.veebruar kell 11.00  Lumejalgpalli päev
Toimuvad klassidevahelised lumejalgpalli võistlused. Lumejalgpallureid ja ergutajaid soojendavad liigutusharjutustega kooli füsioterapeudid.
Peale abiõppe klasside parima võistkonna selgumist toimub sõpruskohtumine kooli töötajate võistkonnaga.
 
 11.veebruar kell 09.00 VI Kooliolümpiamängude lõpetamine.
 
 
Lõputseremoonia -osavõtvate klasside esindajad toovad saali riigi lipud  ja nimesildid.
Toimub kooliolümpiamängudel osalenud õpilaste, õpetajate, kasvatajate ja töötajate autasustamine (kohadiplom, osalejamedal ja osalejadiplom). Peale autasustamistseremooniat toimub kultuuriprogramm, Kultuuriprogrammi lõppedes on sõna Kiigemetsa Kooli direktoril kooliolümpiamängude lõpukõneks, mille ta lõpetab sõnadega:"Ma kuulutan Kiigemetsa Kooli VI kooliolümpiaadi mängud lõppenuks ja vastavalt traditsioonile kutsun kõiki taas kogunema, et koos pühitsedaVII olümpiaadi mänge."
 
 • kooliolümpiamängude lipu langetamine -seejärel kõlavad trummihelid; kustutatakse kooliolümpiamängude tuli ja saalist kantakse välja kooliolümpiamängude lipp
 
 • lõpumuusika- kõlab hüvastijätumuusika, osalejad lahkuvad saalist
Uudised   
Kodulehe loomine Soodsad kodulehed