Avaleht » Info » Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta Prindi  
Info
Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta
Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed
Tervisekabinet
Koolisöökla menüü
Bussiinfo
Korruptsiooniennetus
    

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

 

Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta

 

 

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise koht ja aeg antakse teada kuulutusega õpetajate toa teadete tahvlil ja e-posti kaudu hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist

2021/2022 õ. a.  õppenõukogu plaan

oktoober

1.Õppenõukogu sekretäri valimine

2.Õppenõukogu tööplaan

3.Välishindamise tulemuste läbiarutamine

November

1.Kooli arengukava projekt 

Mai

1.Kooli õppekava muudatused

juuni

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine

2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

3.Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

august

1.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine

2.2022/2023 õppeaasta üldeesmärgid ja üldtööplaani kinnitamine

 

 

 

Uudised   
Web disain