Avaleht Prindi  
    

Avaleht

 

Emale

/Sigrid Laur/

 

Kui mind mõni mure vaevab,

sa mind hellalt lohutad.

Poole sellest raskest murest

enda kanda võtad sa.

Kui mu nägu särab rõõmust,

sinu juurde tõttan ma.

Kahekesi seda rõõmu

peame meie jagama.

 

 

Kallid Kiigemetsa Kooli õpilaste emad!

 

Nende luuleridadega tervitan Teid saabuva emadepäeva puhul.

Oleme elanud juba rohkem kui aasta keerulises koroona olukorras ja seetõttu on langenud kodudele ja lapsevanematele erakordselt suur lisakoormus lastele koolihariduse andmisel. Ilma Teie hoolitsuseta ja kannatlikkuseta ei suudaks me selles olukorras hakkama saada.

Täname Teid õpetajate ja kõigi kooli töötajate poolt hea koostöö eest laste haridustee toetamisel ja soovime edaspidiseks kannatlikkus!

Soovime Teile päikeselist emadepäeva!

 

Lugupidamisega,

 

Urmas Paju

Direktor

Kiigemetsa Kool

 

 

 

 

 

Koroonajuhtum koolis

 

Pühapäeval,  7. veebruaril informeeris   terviseameti kooli , et ühel õpilasel on osutunud koroonaproov positiivseks.

Kaardistasime  nakatunuga kokkupuute võimalused ja edastasime terviseametile 11 õpilase ja 7 töötaja nimed, kes peaksid seetõttu jääma eneseisolatsiooni. Terviseamet teavitab kõiki, kellel on vajalik jääda eneseisolatsiooni ja teatab ka eneseisolatsiooni perioodi pikkuse ning juhise edasiseks tegevuseks.

 

Tulenevalt nakatusjuhtumist, asuvad distantsõppele 7. ja 8. klassi õpilased alates 8. veebruarist.

Õpilastele ja lapsevanematele vajaliku info ja töökorralduse edastavad klassiõpetajad õp. Kairi ja õp. Helgi.

 

Ülejäänud õpilased ja klassid jätkavad kontaktõpet koolis.

Kõigi tekkinud küsimustega palume pöörduda oma klassiõpetaja poole.

Palun kooli tulla tervena ja haigustunnuste korral pöörduda oma perearsti poole kohe.

 

Urmas Paju

Kiigemetsa Kooli

direktor

 

 

 

Kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega koolis?

 

Lp. lapsevanemad

Seoses COVID -19 viiruse jätkuvalt kõrge ohuga, oleme otsustanud, et seekord ei toimu 6. novembril koolis traditsioonilist isadepäeva kontserti. Loodame püsida terved ja tahaksime , et õppetööd õpilastega saaksime korraldada ka edaspidi koolis.

Õnnitlused ja parimad soovid kõikidele isadele ja vanaisadele!

 

Direktor

Urmas Paju

 

 

 

Suvevaheaeg

Koolimaja on suvevaheajal avatud esmaspäevast neljapäevani 9.00 -13.00.

 

Dokumentide vastuvõtt

Kiigemetsa Kool ootab uusi õpilasi põhikool lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate ning autismi spektri häiretega õpilaste klassidesse.

Dokumente saab täita koolis kohapeal või saata digitaalallkirjastatuna e-postiaadressile kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee

Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;

2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) SA Innove nõustamiskomisjoni otsus;

5) dokumendi foto;

6) kui õpilane vahetab kooli, siis väljavõte õpinguraamatust.

Info  telefonil 5041261 (direktor) või 5245337 (õppealajuhataja).

 

 

 

 

Tutvuge õppefilmidega „VIIRUSED“

I ja II kooliastmele mõeldud film
III kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldud film

 

 

Õppetöö korraldus alates 18. maist 2020 Kiigemetsa Koolis

Info lapsevanematele õppetöö korraldamiseks Kiigemetsa Kooli siseruumides alates 18. maist 2020 COVID- 19 perioodil

 

Koroona viiruse leviku tõkestamise info lingina https://www.hm.ee/et/tegevused/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele-lapsevanematele-opilastele

 

Head lapsevanemad!

Vabariigi Valitsuse otsusest lähtuvalt on Kiigemetsa Koolis õppetegevus ajutiselt ümber korraldatud 16. märtsist 29. märtsini 2020.Koolihoone välisuksed  on sellel perioodil lukus.

Kiigemetsa Koolis ei ole praeguseks hetkeks ühelgi õpilasel ega töötajal kinnitatud  COVID-19 haigusjuhtu ega nakatumiskahtlust.

Õppetöö õpilastele on korraldatud distantsõppena. Lastele on antud õppeülesanded õpetajate poolt ja vajadusel neid täiendatakse.

Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini. Õpilane õpib reeglina kodus ning saab vajalikud õpiülesanded ja konsultatsioonid  elektrooniliste sidevahendite kaudu, nende puudumisel paberkandjal õpetaja poolt määratud sagedustel ja korras.

 

Küsimuste korral palume kooli juhtkonna ja  õpetajate poole pöörduda e posti teel. Kontaktid leiate siit: Kooli töötajad.

Kooli kantselei jääb töötama elektroonselt, samuti teevad distantsilt tööd kõik õpetajad ja juhtkond tööpäeviti kell 8-15.

Et edasist koolitööd planeerida, palume teil endiselt klassijuhatajale teada anda lapse kõikidest haigestumisest, karantiini jäämisest ja kriisipiirkonnast naasmisest.

Palume koostööd lapse iseseisva õppimise toetamisel igapäevaselt. Kindlasti antakse lastele ka hindelisi ülesandeid.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Endiselt kasutame info vahendamiseks kooli kodulehte kui ka eKooli ja teeme edasised otsused olukorrast lähtuvalt.

Palume  jälgida teabekanaleid ja meediat, säilitage rahu, hoolitsege selle eest, et lapsed viibiksid igapäevaselt värskes õhus, aga mitte kontrollimatult suurtes seltskondades.

Kiigemetsa Kooli juhtkond

 

 

 

 

 

 

 

Kui sulle meeldib kiikuda

siis kuhu poole liikuda?

Sa otsi üles teeviit –

Kiigemetsa lähed siit.

Et see tee ei viiks sind rappa

astu julgelt mulle sappa.

Peatuma jää enne metsa –

oled jõudnud Kiigemetsa.

Meie kool on väga ilus

Kiigemetsa puude vilus.

See on koht, kus naer on nakkav,

iial igav sul ei hakka,

siin on sõprust, armastust...

Tule, Kiigemetsa ootab sind!

Just!

                          R.Laidver Õpetaja

 

Uudised   
Kodulehtede valmistamine Kodulehtede valmistamine