Avaleht Prindi  
    

Avaleht

 

 

TULE, ÕPI PUIDUTÖÖTLEJAKS (Puidutöötleja, tase 3 erialal) VALGAMAA KUTSEÕPPEKESKUSE KIIGEMETSA KOOLI ÕPPEKOHAS!

 

Alusta õpinguid Puidutöötleja, tase 3 õppekaval, õppetöö toimub Kiigemetsa Koolis.

Info eriala kohta lähemalt www.vkok.ee – vastuvõtt – Puidutöötleja

Suvine vastuvõtt 2022/2023 Valgamaa Kutseõppekeskuses 09.05.2022 – 14.08.2022.

 

Avaldust erialale kandideerimiseks koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saab esitada:

1) https://sais.ee/AdmissionSearch/View/986f84da-17fa-4fcc-8065-d9c2654aec1b ;

2) digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kairi.johanson@vkok.ee ;

3) Kiigemetsa Koolis kohapeal või e-posti aadressile kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

4) Nõusolek andmete töötlemiseks

 

 

 

Kiigemetsa Kool (erivajadustega õpilaste kool)

võtab alates 01.11.2021.a tööle

KLASSIÕPETAJA (koormusega 0,77, 17 õppetundi nädalas).

Õpetamine 5. klassis lihtsustatud õppekava alusel.

Kandideerimiseks  palume esitada CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad  kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee.

Info: urmas@kiigemetsakool.ee või telefonil 5041261.

 

 

Kiigemetsa Kool Jõgevamaal( hariduslike erivajadustega laste põhikool)

otsib oma meeskonda 0,5 koormusega eripedagoogi.

Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskus töötada erivajadustega lastega, teadmised tänapäeva õpimeetoditest ja õpikäsitlusest, ta on loov, sõbralik ja hea meeskonnatöö oskustega.

Avaldus, elulookirjeldus(CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Info telefonil 5041261 või urmas@kiigemetsakool.ee

Koolil on hea rongi- ja bussiühendus Tartu linnaga.

 

 

 

 

 

Kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega koolis?

 

 

 

 

 

Dokumentide vastuvõtt

Kiigemetsa Kool ootab uusi õpilasi põhikool lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate ning autismi spektri häiretega õpilaste klassidesse.

Dokumente saab täita koolis kohapeal või saata digitaalallkirjastatuna e-postiaadressile kiigemetsakool[at]kiigemetsakool.ee

Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;

2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) SA Innove nõustamiskomisjoni otsus;

5) dokumendi foto;

6) kui õpilane vahetab kooli, siis väljavõte õpinguraamatust.

Info  telefonil 5041261 (direktor) või 5245337 (õppealajuhataja).

 

 

 

 

Tutvuge õppefilmidega „VIIRUSED“

I ja II kooliastmele mõeldud film
III kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldud film

 

 

Õppetöö korraldus alates 18. maist 2020 Kiigemetsa Koolis

Info lapsevanematele õppetöö korraldamiseks Kiigemetsa Kooli siseruumides alates 18. maist 2020 COVID- 19 perioodil

 

Koroona viiruse leviku tõkestamise info lingina https://www.hm.ee/et/tegevused/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele-lapsevanematele-opilastele

 

Head lapsevanemad!

Vabariigi Valitsuse otsusest lähtuvalt on Kiigemetsa Koolis õppetegevus ajutiselt ümber korraldatud 16. märtsist 29. märtsini 2020.Koolihoone välisuksed  on sellel perioodil lukus.

Kiigemetsa Koolis ei ole praeguseks hetkeks ühelgi õpilasel ega töötajal kinnitatud  COVID-19 haigusjuhtu ega nakatumiskahtlust.

Õppetöö õpilastele on korraldatud distantsõppena. Lastele on antud õppeülesanded õpetajate poolt ja vajadusel neid täiendatakse.

Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini. Õpilane õpib reeglina kodus ning saab vajalikud õpiülesanded ja konsultatsioonid  elektrooniliste sidevahendite kaudu, nende puudumisel paberkandjal õpetaja poolt määratud sagedustel ja korras.

 

Küsimuste korral palume kooli juhtkonna ja  õpetajate poole pöörduda e posti teel. Kontaktid leiate siit: Kooli töötajad.

Kooli kantselei jääb töötama elektroonselt, samuti teevad distantsilt tööd kõik õpetajad ja juhtkond tööpäeviti kell 8-15.

Et edasist koolitööd planeerida, palume teil endiselt klassijuhatajale teada anda lapse kõikidest haigestumisest, karantiini jäämisest ja kriisipiirkonnast naasmisest.

Palume koostööd lapse iseseisva õppimise toetamisel igapäevaselt. Kindlasti antakse lastele ka hindelisi ülesandeid.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Endiselt kasutame info vahendamiseks kooli kodulehte kui ka eKooli ja teeme edasised otsused olukorrast lähtuvalt.

Palume  jälgida teabekanaleid ja meediat, säilitage rahu

 

Uudised   
Soodne koduleht Kvaliteetne kodulehekülg